با شناخت بیشتر آشنا شوید...

شرکت دانش پرداز شناختی در سال ۱۳۹۱ متولد شد. موضوع فعالیت این شرکت فناوری های مرتبط با علوم شناختی با رویکردی IT محور می باشد و ماموریت آن کمک به توانمند سازی جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم شناختی با محوریت IT است.

از علاقمندان و متخصصان متعهد در رشته های برنامه نویسی، روانشناسی، علوم شناختی و گرافیک دعوت می نماییم که رزومه ی خود را از طریق دکمه زیر ارسال نموده و ما را در رسیدن به این هدف مقدس یاری رسانند.

ما همچنان مشتاق دیدار شما هستیم…

مراکز وابسته...

با شناخت بیشتر آشنا شوید...

شرکت دانش پرداز شناختی در سال ۱۳۹۱ متولد شد. موضوع فعالیت این شرکت فناوری های مرتبط با علوم شناختی با رویکردی IT محور می باشد و ماموریت آن کمک به توانمند سازی جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم شناختی با محوریت IT است.

از علاقمندان و متخصصان متعهد در رشته های برنامه نویسی، روانشناسی، علوم شناختی و گرافیک دعوت می نماییم که رزومه ی خود را از طریق دکمه زیر ارسال نموده و ما را در رسیدن به این هدف مقدس یاری رسانند.

ما همچنان مشتاق دیدار شما هستیم…

مراکز وابسته به شناخت