شناخت در ابتدا یک تفکر است و آرمان هایش شامل:

رویا داشتن.

روحیه کار تیمی

داشتن تخصص و شخصیتی یادگیرنده

شماره تماس: ۰۸۳۳۸۳۹۹۱۲۳

آدرس: کرمانشاه – بلوار آل آقا سی متری ۳ کوچه اول برج کریس

رویاها به شناخت نیاز دارند.

آنچه به ما هویت می‌بخشد “شناخت” درست از خودمان و پیرامونمان است، شناخت باور دارد که می‌تواند وضعیت موجود را تغییردهد، می‌تواند ذهن را متقاعد کند تا متفاوت بیاندیشد. اگر به دنبال یک منبع موثق و مرتبط با حوزه علوم شناختی و واسط مغز و کامپیوتر می‌گردید که به ایده‌هایتان رنگ و بوی کارآفرینی ببخشد، انگیزه‌هایتان را چند برابر کند، از رویدادهای مختلف این حوزه در ایران و جهان شما را باخبرسازد و فناوری‌های نوین را به زبان ساده به شما معرفی کند، مجله شناخت مگ را دنبال کنید. شناخت مگ یک تیم بدون محدودیت است. ما آمادگی برقراری ارتباط با تمام متخصصین و علاقه‌مندان این حوزه را داریم.