به اولین درس از دروس محتوا و تولید محتوا با عنوان گوش ماهی و صدای اقیانوس خوش آمدید. در مورد محتوا و معنی محتوا سخن بسیار به میان آمده است و شیوه ها و استراتژی های تولید آن را در سایت های مختلف می توان یافت.

ما در این سلسله دروس قصد داریم که محتوا را از دریچه ی استارت آپ ها نگاه کرده و کمک کنیم که مهندسان، پزشکان و پژوهشگران که بیشتر به جنبه های فنی کسب و کارشان نظر دارند از این موضوع مهم غافل نشوند.

پس بیاید با هم معنی محتوا را بهتر بشناسیم و کمی به مصادیق آن بیندیشیم

معنی محتوا چیست؟

با سوال پرسیدن کمک می شود که ابعاد یک ماجرا بهتر درک شده و از آن عالی استفاده کرد، بله محتوا یک ماجراست، یک اقیانوس پر از خاطرات، گفته و ناگفته ها و ما ماهی این اقیانوس هستیم که درون آن شنا کرده و گاهی فراموش می کنیم که بدون آب نمی توانیم زندگی کنیم.

برگ های فرهنگ لغت را ورق  می زنیم تا به معنی محتوا برسیم محتوا در لغت به آنچه درون چیزی قرار می گیرد گفته می شود.

این کلمه پر کاربرد عربی که درون فرهنگ فارسی جا خوش کرده است در فارسی سره با عنوان درون مایه نامیده می شود، مترادف های آن شامل: فحوا، متن، مضمون، مفاد، مفهوم ، مظروف  می باشند.

معنی محتوا در زبان انگلیسی هم واژه هایی دارد که عبارتند از: content, ingredient, matter, substance

حال که با معنی محتوا تا حدودی آشنا شدید بیایید چند مثال در موردش بزنیم مثلا نوشته های داخل یک کتاب، وب، صدای داخل یک سی دی، آهنگی که می شنویم، پرنده وقتی که می خواند و صدای اقیانوس را وقتی که گوش ماهی را کنار گوشمان نگه می داریم ، وقتی که خواب دیده و خیال پردازی می کنیم در تمام این مثال ها ما در مورد محتوا صحبت می کنیم.

نمیتوان شدت و قدرت یک محتوا را در در همه ابعداد سنجید. بعضی غیر مستقیم بر روی ما تاثیر می گزارند و بعضی دیگر مستقیم گاهی کل جهان را در بر می گریند و زمانی یک نقطه کوچک را،

هرچه که بیشتر به معنی محتوا فکر می کنیم می بینیم بله مصداق های آن بسیار زیاد است و اصولا حتی فرهنگ هم یک محتوا محسوب می شود تاثیرش را درزندگیمان دیده و با آن زندگی کرده ایم.

حال که معنی محتوا بررسی شد در مقالات بعدی تخصصی تر در مورد آن بحث کرده و از جنبه های گوناگون به آن می پردازیم. سخن را با این بیت زیبای حافظ به پایان می برم چه زیبا فرمود آن محتوا نویس پارسی گوی که:

حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان / این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

تهیه و تنظیم: محسن کاظمی فرد.